top of page
Search
  • zivilezukaitiene

Apie smurto prieš moteris įrodinėjimą

Dažnai sulaukiu klausimo, ar galima įrodyti patirtą fizinį smurtą, jeigu nukentėjusioji iš karto apie tai nepranešė policijai? Atsakau, jog dažniausiai galima, juo labiau, kad apie tai pranešti nėra teisinė pareiga. Beje, atstovaujant tokias nukentėjusiąsias ikiteisminiame tyrime, tampa gerokai nejauku, kuomet tyrėjai, tiesiogiai ar netiesiogiai, joms dėl to priekaištauja. Kitaip tariant, bendrosios įrodinėjimo baudžiamajame procese taisyklės sako, kad visi nusikaltimai, įskaitant psichologinį ir/arba fizinį smurtą, gali būti įrodinėjami visais leistinais duomenimis, kuriuos teismas gali pripažinti kaltės įrodymais. O tokiais įrodymais, be pranešimo policijai, gali būti smurtą tiesiogiai mačiusių ar netiesiogiai apie žinančių asmenų apklausos, fotonuotraukos, video įrašai, SMS žinučių turinys, įvykio vietos apžiūra ir kiti duomenys. Tokių teisinę reikšmę turinčių faktų įrodinėjimą, neabejotinai, labai palengvina ir medicininiai duomenys. Realią galimybę fizinį smurtą įrodyti visais kitais leistinais įrodymais patvirtina ir neseniai į teismą perduota baudžiamoji byla, kai nukentėjusiosios pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pateikiau praėjus net keliems mėnesiams po patirto smurto. Taigi, tariamai nesavalaikio pranešimo apie patirtą smurtą neigiama įtaka jo įrodinėjimui yra labiau mitas, negu reali tikrovė.

Kita vertus, smurtą patyrusias moteris nuo ikiteisminio tyrimo dažnai „atbaido“ aplinkybė, kad jai ir toliau po vienu stogu teks gyventi su tuo pačiu smurtautoju. Toks manymas yra akivaizdžiai neteisingas, nes pareiškus įtarimą, smurtautojui, kol byla bus ištirta ir išnagrinėta teisme, uždraudžiama gyventi su smurto auka, o teismas apkaltinamuoju nuosprendžiu gali nuteistąjį įpareigoti gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo asmens ir netgi prie jo nesiartinti.

Taigi, siekiančioms save (o dažnai ir vaikus) apsaugoti moterims reikia tik išsamios teisinės konsultacijos ir, žinoma, ryžto kreiptis dėl patirtos skriaudos, o mano kaip advokato konsultaciją, kaip ir visas kitas, paprastai, galima gauti neatlygintinai.Comments


bottom of page