top of page
Search
  • Writer's pictureRomualdas Matonis

Palikimo priėmimo terminas ir jo atnaujinimas

Nors artimo asmens mirtis kiekvienam mūsų yra skaudus įvykis, tačiau visi žinome, jog gyvenimas tuo nesibaigia. Tai, be kita ko, reiškia, kad net ir tokiais atvejais privalome neužmiršti savo civilinių teisių ir pareigų.

Kalbant apie pareigas, pastebėtina, jog ne tokie reti atvejai, kuomet atsiradus mirusio asmens palikimui, dėl neseniai patirto skausmo, o kartais ir dėl nežinojimo, potencialūs paveldėtojai praleidžia įstatyme numatytą 3 mėnesių terminą palikimui priimti. Palikimą galima priimti dviem būdais: faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti arba palikimo atsiradimo vietos notarui padavus pareiškimą dėl palikimo priėmimo, tačiau praleidus minėtą (3 mėnesių) terminą, jį atnaujinti gali tik teismas, jeigu nustato, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių arba siekti teisme nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, patvirtinantį, jog potencialus paveldėtojas palikėjo turtą pradėjo faktiškai valdyti. Žinotina ir tai, kad siekiant priimti palikimą, galima pradėti faktiškai valdyti net ne visą palikėjo turtą, bet jo dalį arba netgi konkretų, suprantama ne mažareikšmį, daiktą.

Bet kuriuo atveju, savo reikalavimus teisme būtina pagrįsti įrodymais, be to, sužinojus ar supratus, jog įstatyme nustatytą 3 mėnesių terminą esate paleidę, patartina nedelsti, nes kai kuriais atvejais tai iš esmės palengvina jums aktualaus klausimo sprendimo teigiamą perspektyvą. Visa tai reiškia, jog geriau apie šį terminą žinoti ir jo laikytis, negu jį praleisti, o po to siekti jį atnaujinti teisme.

コメント


bottom of page