top of page
Search
  • zivilezukaitiene

Trumpai apie asmens pripažinimą neveiksniu
Taip jau nutinka, kad asmuo kartais (ypač senatvėje) dėl psichinės arba fizinės negalios negali tinkamai pasirūpinti pats savimi, įskaitant turtinių ir neturtinių teisių realizavimą, taigi jo artimiesiems tenka spręsti tokio asmens neveiksnumo ir globos nustatymo/

globėjo paskyrimo klausimus. Prieš pradedant spręsti šiuos klausimus, visų pirma, reikia žinoti, kad dabartinis teisinis reguliavimas neleidžia asmens pripažinti absoliučiai neveiksniu – tai galima padaryti tik tam tikroje srityje ar srityse. Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu paduodamas tokio asmens gyvenamosios vietos teismui, o tai padaryti gali tik asmenys, išvardinti baigtiniame sąraše, t.y. sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. Sąmoningai ar ne, tačiau į šį baigtinį sąrašą įstatymų leidėjas neįtraukė brolių ir seserų, taigi pastarieji , norintys realizuoti tokią teisę, privalo prašyti globos (rūpybos) institucijos ar prokuroro pagalbos. Dalyvaujančiais tokios bylos asmenimis laikomi pats pareiškėjas, išvadą teikianti globos (rūpybos) institucija ir netgi asmuo, kurį prašomą pripažinti neveiksniu. Svarbu tai, kad toks asmuo savo interesams atstovauti gali pasikviesti advokatą, o jeigu nepasikviečia – advokatas yra paskiriamas. Bylą nagrinėjantis teismas dalyvaujančiais asmenimis gali įtraukti ir artimus asmens giminaičius bei kartu gyvenančius šeimos narius. Prie pareiškimo būtina pridėti socialinio darbuotojo išvadą bei asmens sveikatos būklę pagrindžiančius medicininius dokumentus, kurių pagrindu paskiriama teismo psichiatrijos ekspertizė, o ji (ekspertizė) šios kategorijos bylose privalo būti atlikta beveik visais atvejais. Teismo sprendimu, kuriuo asmuo pripažįstamas neveiksniu tam tikrose srityse, gali būti išsprendžiami ir globos nustatymo bei globėjo tokiam asmeniui paskyrimo klausimai. Beje, derėtų žinoti, kad tokiais pareiškimais piktnaudžiauti negalima, nes asmuo, kuris padavė aiškiai nepagrįstą pareiškimą, teismo nutartimi gali būti nubaustas 50-600 eurų dydžio bauda.

Comments


bottom of page